Франшиза

Пазарна ситуација
Класичен модел на франшиза

Зошто да не се создаде и започне независен самостоен бизнис, а да се користат советите на некого и да се почитуваат неговите правила за водење бизнис? Одговорот е едноставен. Бидејќи секој нов бизнис бара барем 3 години, додека се наметне на пазарот - време во кое тој мора сам да ги сноси сите ризици поврзани со позиционирањето на пазарот - наметнување на производот или услугата на пазарот, одржување на постојан квалитет, реклама, добавувачи, дистрибутери и др не секој би можел да ги издржи бројните ризици по овој пат.

Статистиката покажува дека за време на кризи и економски тешки времиња франшизната индустрија секогаш успевала. Луѓето не сакаат да ризикуваат со нови, непознати производи и услуги. Тие го бараат познатото, чијшто квалитет е прифатлив за нив. Купување на франшиза значи дека се купува функционална, докажани профитабилен бизнис концепт. Речиси 80% од новите фирми банкротираат, додека 96% од франшизните успеваат. Тоа е затоа што работат со разработен бизнис концепт и производите или услугите кои ги нудат, имаат име и имиџ зад себе. Дефинитивно франшиза е интелигентенизбор за бизнис.

Во својата класична форма давателот на франшиза на франшизеротму продава веќе создаденото know-how и се обезбедува правото за користење на трговската марка со доплата од франшизерот на одредена т.н.. Франшиза давачки, кои се суштински процент од обртот. При неисполнување на барањата франшизеротсе казнува со високи санкции.

Предностите понудени од франшизата
Примамлива и бизнис кој што се развива динамично

На прво место тоа е искуството на франшизерот. Кога се купува франшиза, во суштина се купуваат години искуство и докажани методи на работа. На тој начин се елиминираат многу од првичните грешки, овозможувајќи франшиза бизнис да се започне и без никакво почетно искуство во дадената област.

На второ место за франшизерот се одржуваат специјализирани обуки. Тие се структурирани така што да му ги обезбедат сите потребни информации за успешно водење на бизнисот.

При франшизата сите специјализирани активности се преземаат од висококвалификуваните кадри на давателот на франшиза. Примачот се концентрира претежно на продажбата.

Франшизата е така структуиран да заработат и двете страни, така што го минимизира претприемничкиот ризик.

Добивката кај франшизерот се реализираат по многу кратко време од започнување на активностите, додека кај вообичаени претприемачи овој момент настапува по неколку години. Не е без значење и износот на инвестицијата. При франшизата тие се значително помали во споредба со оние што се потребни за почнување на нов бизнис.

Конкурентни предности на Ролпласт

Ролпласт е лидер на пазарот во Бугарија и една од најуспешните компании за производство и продажба на прозорци и ролетни на територијата на Југоисточна Европа.

Ролпласт е најпопуларниот бренд за својата област во Бугарија.

Ролпласт има најдобро развиена логистичка мрежа на територијата на земјата со постојните магацини во 20 од најголемите градови.

Ролпласт има најбогатата палета на производи во индустријата, а тоа овозможува да бидат задоволени барањата на секаков тип на клиенти.

Во врска со постојано актуелната тема за енергетска ефикасност прозорците и ролетните на Ролпласт се производи со огромен потенцијал на пазарот, на кој има голема побарувачка.

Ролпласт избрал да работи со најдобрите добавувачи на материјали со докажано потекло и квалитет од Германија, Австрија, Унгарија, Холандија, Грција, Шпанија.

Ролпласт постојано се стреми да ги дава најдобрите консултации на своите клиенти. За таа цел фирмата прави специјализирани обуки на своите советници, издава весник со корисни информации за сите производи. За извор Ролпласт ги користи своите добавувачи и нивното долгогодишно искуство во Западна Европа.

Ролпласт е компанија која не се плаши да инвестира во нови производствени капацитети и воведување на нови за македонскиот пазар производи, дури и во услови на финансиска криза.

Ролпласт е социјално ангажирана фирма со позитивен имиџ.

Ролпласт е компанија која посветува огромни средства за промотивни активности во сите медиуми.

Ролпласт постојано инвестира во нови софтверски производи за бизнис менаџмент.

Што обезбедува компанијата за своите франшиза партнери

Правото на користење на трговското име Ролпласт, трговска репутација, добра деловна практика.

Промотивен материјал - вклучувајќи светлечка реклама со димензии 900/600, промотивни налепници со логото на Ролпласт.

Координатите на секој партнер фигурираат во:

 • сите печатени и промотивни материјали на Ролпласт - месечни весници, флаери, каталози;
 • интернет страницата на компанијата, која генерира околу 20 000 посети месечно.
 • На секој од партнерите се обезбедува целосно бесплатни весници, коиќе бидат раздадени во соодветнотоместо.
 • Ролпласт обезбедува специјализирана обука за вработените на франшиза партнерите. Обуката се врши на територијата на фирмата во Софија, а Ролпласт ги сноси трошоците за престој на работникот.
 • Ролпласт обезбедува консултации при изнајмување на простории, негова целосна опрема со сите потребни примероци и помагала. Компанијата презема 50% од трошоците за сите примероци.
 • Ролпласт нуди специјализиран софтвер KLAES за пресметка на нарачки за PVC и AL прозорци, како и софтвер за пресметка на сите видови ролетни и мрежи против инсекти.
 • Ролпласт презема при претходно одобрување од 50% од направени трошоци за рекламирање (радио реклама, билборди, флаери и т.н).
 • Годишно се прави студија, врз основа на што се брендирани автомобили од градски превоз во големите градови на земјата. Задолжително на автомобилите се ставаат координатите (адреси и телефони) на франшиза партнерите од соодветнотонаселено место.
 • Сите франшиза партнери добиваат годишни бонуси во почетокот на годината, кои се пресметуваат врз основа на прометот направен во претходната година.
 • Со цел сите партнери да се сервисираат максимално брзо и ефикасно Ролпласт изградила најдобра логистичка мрежа во оваа индустрија во Бугарија. Магацини има во градовите Софија, Монтана, Враца, Видин, Плевен, Велико Трново, Русе, Трговиште, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарџик, Благоевград, Сандански, Карџали. За доброто опслужување на партнерите одговараат регионални трговски претставници. Претставници на Ролпласт посетуваат партнерот периодично, со цел да се направи проценка на активностите и да обезбедат континуирана помош кога е потребно.
 • За користењето на трговската марка и сите наведени досега предности Ролпласт фиксира:
 • франшиза такса во износ од 0%;
 • процент од прометот - 0%;
 • санкции во случај на неисполнување на барањата на давателот на франшизата - фиксна во Договорот за дистрибуција и сите придружни документи со него.

Барања и одговорности на франшизерот

Изложбени салони

Изложбените салони на франшиза партнерите треба да бидат со површина најмалку 40 кв.м. и да бидат распоредени на места со патен и пешачки пристап и можност да минува градски превоз. Задолжително е трговската просторија да биде на Кота 0 и пристапот до вратата да биде директно од тротоарот. Пожелно е продавницата да располага со широк излог.

По изнајмувањето на просторијата франшизерот е должен да направи реновирање на просторијата доколку е неопходно. Ова вклучува под, излози, бојадисување на ѕидовите според барањата на Ролпласт. Паралелно со тоа треба да бидат изградени сите потребни држачи за монтажа на примероците.

Како компанија која е со изграден позитивниот имиџ и добри практики, Ролпласт обрнува внимание на клиентот и неговото сервисирање. Консултант продавачите се лицето на компанијата, првите луѓе со кои корисниците комуницираат, и впечатокот што го оставаат тие, е од исклучителна важност. Со цел да има одличен сервис на територијата на сите објекти под брендот Ролпласт е создаден Правилник за внатрешниот работен ред во репрезентативните продавници. Секој франшиза партнер е должен да има по еден примерок од Правилникот во секој од своите продавници. Една од првите обврски при вработување на нов вработен е негово запознавање со Правилникот.

Продуктовата и ценовата политика

Ролпласт го нуди најбогатиот продуктен асортиман во индустријата. Затоа е задолжително во сите продавници, со лого на Ролпласт, да се нудат само производи на фирмата.

Ролпласт има доволно ресурси за истражување на пазарот, врз основа на што да се донесе одлука каква комерцијална и ценовна политика да следува. Врз основа на тоа Раководството на фирмата одлучила да одржува единствена ценовна политика во целата земја.

Годишно се издава Ценовник во кој се дефинирани цените за период од една година. Во случај на драстични промени на цените на набавните материјали Ролпласт го задржува правото на промени на овие цени, за што сите партнери се навремено известени.

Сите известувања за промени се добиваат на претходно објавена од франшизерот e-mail адреса.

Службеници на Ролпласт месечно прават проверки на објектите и пријавуваат на раководството за непочитување на ценовата политика.