ПРОЗОРИ / ХАРМОНИКИ / ЛИЗГАЊЕ

Прозорите ја оформуваат фасадата на секој дом како ниту еден друг градежен елемент. Имено, тие на прво место го создаваат стилот на домот. Важни елементи се големината, пропорциите, формите и боите. Освен во стандардните правоаголни форми, прозорите можат да бидат произведени во скоро неограничено различни форми.