Јапонски ѕид

 


Јапонски ѕид

• погодна е за високи прозорци во "Француски" стил и долги излози, како и за внатрешно преградување на про­стории
• Минималното преклопување на плат­ната не дозволува навлегување на светлина меѓу нив
• Широк спектар на дезени и бои (може да бидат изработени со сите мате­ријали за роло завеси)

 

Јапонски ѕид