ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА , ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Според Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), целта му е да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство1. Този закон влиза в сила на 4 май 2023 г. и се прилага за всички задължени субекти, включително и за субектите по чл. 12, ал. 1, т. 32.

Според параграф 1, т.16 от Допълнителните разпоредби на закона: “Вътрешно подаване на сигнал” е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

Този закон има за цел да гарантира, че лицата, които подават сигнали за нарушения, са защитени и че техните права се спазват.

 

Тук може да се запознаете с утвърдените от "РОЛПЛАСТ"   Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Администратор на Лични данни

Седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул."Император Константин Велики"19

E-mail: info@rollplast.com

Телефон: 02/ 812 69 21

Дъжностното лице по защита на личните данни

Име: Ваня Павлова

Данни за кореспонденция

Телефон: 02/ 812 69 52 

Email: trz@rollplast.com