Дарение на комбинирано детско съоръжение за ОДЗ "Радост" ,Костинброд

 

С прекрасно тържество бе отбелязано откриването на детска площадка в  ОДЗ "Радост" ,гр.Костинброд. С много танци ,добро настроение  и усмивки  протече събитието ,което бе почетено от представители на  бизнеса и на община Костинброд в лицето на зам.кмета  Александър Ненов .

 

Домакин на събитието бе г-жа Зоя Йорданова, Директор на ОДЗ "Радост",която изнесе благодарствено слово към фирма "Ролпласт",  направила дарението за детското съоръжение. Г-н Методиев, Директор Производство в същата фирма уточни ,че съоръжението е закупено не само със средства на компанията , но и от дарения на нейните служутели,които все повече се ангажират със социално отговорни мероприятия.През изминалата година бе направен освежителен ремонт в детската част на библиотеката в Костинброд, както и дарение на книги ,събрани от децата на служителите .Ролпласт подкрепя тези инициативи като усилията са насочени основно към община Костинброд,където е позиционирана.