Франчайзинг партньор за гр. Кърджали

Искате развитие и възвръщаемост на инвестициите?

Искате да сте разпознаваеми?

Искате  сигурност, съдействие и подкрепа?

Станете наш Франчайз партньор!!! 

Какво ще получите от Ролпласт?

*Добре познато и наложено име на пазара

*Непрекъсати иновации, до които получавате незабавен достъп.

*Дългогодишно ноу-хау в сектора

*Подпомагане на бизнеса с маркетинг инициативи и кампании

*Достъпна мрежа от складове

*Предоставяне на мостри на перференциални цени

*Финансови стимули за постигнати резултати

*Безплатно обучение на персонала и достъп до фирмен софтуер

Ние искаме да разширим франчайз мрежата си ,като търсим партньор в гр.Кърджали. За повече информация  се свържете с регионалния мениджър за Южна Бългрия -  Николай Минчев 0888056000