Учебно - демонстрационен център за врати и прозорци

Подкрепата на инженерното образование е част от корпоративната политика за устойчиво развитие на лидера в областта на прозоречните и слънцезащитни системи  "РОЛПЛАСТ". Компанията има дългосрочни взаимотношения  с Лесотехнически университет, като припознава ролята на бизнеса за развитието на бъдещите технически специалисти. В този смисъл Ролпласт стартира съвместен проект с Факултет "Горска промишленост" за изграждане на "Учебно-демонстрационен център  за врати и прозорци" .  В него бъдещите инженери ще имат възможност да учат в една уютна  обстановка,оборудвана с модерна мултимедия . Ще могат да придобият освен теоретични познания за видовете дървесина, материали, системи прозорци , но и практически да се докоснат до тях.

Стратегическите партньори на компанията в лицето на Profine , Etem, Munchinger  и Winkhaus  подсигуриха необходимите  каталози, мостри и брошури ,  а Ролпласт се погрижи за основния ремонт на залата , обзавеждането  и материалите за практическата дейност.

Ролпласт поема ангажимент регулярно или по необходимост , да предоставя различни учебни ,презентационни и демонстрационни материали свързани с нуждите на конкретния център. Ще продължи и за напред стажантската програма на фирмата, която дава възможност на младите хора да придобият практически умения и професионална увереност, да се докоснат до съврменни практики , да се запознаят с фирмената дейност и организационна култура.