За първи път в Ролпласт бяха връчени отличията „Служител на месеца“

 

За първи път в своята история лидерът в производството на PVC, дървени и алуминиеви прозорци, врати и щори в България - Ролпласт, отличи „Служител на месеца“. В благородната вътрешно-фирмена надпревара след вътрешни номинации в трите основни дирекции на компанията - Търговия, Администрация и Производство при напълно прозрачни правила и равен достъп до номинации бяха отличени служителите:

 

Здравко Найденов - дирекция „Производство“, отдел PVC врати и прозорци

 

Стефан Василев - дирекция „Администрация“, отдел Транспорт

 

Павлина Петрова - дирекция „Търговия, склад Бургас

 

Освен престижното звание, всички те са наградени от ръководството на Ролпласт и със семейна почивка в различни курорти в страната.

 

 

 

 

 

Програмата „Служител на месеца“ е част от системата за мотивация и развитие на човешките ресурси, която Роплпаст провежда. Целта и е да насърчи лидерството, иновациите, екипния дух и колегиални отношения и да създаде по-добра среда за професионална реализация и развитие на кадрите в компанията. Наред с това, тя утвърждава и ценности, свързани с уважение на семейството, изграждане на дългосрочни отношения и грижа за хората, които отдават своя труд и заедно градят успеха на фирмата.

 

Ролпласт е един от най-големите работодатели и инвеститори в региона. Компанията е водеща на пазара на PVC, дървени и алуминиеви прозорци, врати и щори, като качествената ѝ продукция успешно се конкурира и реализира не само на българския пазар, но и в рамките на ЕС, а и извън пределите на съюза и континента. Ролпласт се стреми да изгражда своите кадри и да им предлага богата програма за развитие на човешките ресурси, свързана не само с подобряването на условията на труд и добро възнаграждение, но и с продължаващо обучение, разнообразна грижа за заетите, ефективна оценка на положения от тях труд, възможности за кариерно и личностно развитие, утвърждаване на високи професионални и етични стандарти, уважение към семейството и традициите. За младите хора, които изберат да се реализират в една от най-динамично развиващите се фирми в страната, Ролпласт предлага стажантски програми, добри стартови пакети, менторство и обучение, изграждане на значим професионален капацитет, възможности за устойчива житейска, личностна и семейна реализация.

 

Надпреварата за званието „Служител на месец“ продължава, като в момента текат номинациите в дирекциите: „Производство“, цех Стъклопакети, „Финанси и администрация“, отдел Складова база /Работници и Мотокаристи/, „Търговска“, отдел Търговия с монтаж /Продавач-консултанти и Технически ръководители/. Победителите ще бъдат обявени в началото на 2019 г.