Номинирайте своя колега, достоен за званието „Служител на месеца”

От месец ноември фирма Ролпласт стартира кампания „Служител на месеца”. Тя има за цел да поощри и отличи най-добрите сред служителите, да надгради екипния дух и да покаже добрите примери в работата, към които да се стремим и да развиваме.

 Благородната надпревара ще се провежда всеки календарен месец, при следния регламент:

1. Всеки месец дирекциите Търговия, Администрация и Производство ще излъчат по един „Служител на месеца“

2. Критериите, по които ще се правят номинациите и по които журито ще оцени отличените колеги са:

         Лидерство:

Предприема системни действия за развитие на нови умения;

 Изпълнява поетите ангажименти;

 Готовност за изпълнение на трудни задачи.

Управление:

 Показва увереност когато се изисква работа под напрежение;

 Запазва положително отношение, независимо от създалите се понякога неблагоприятни обстоятелства.

         Взаимоотношения:

 Излага мнения и аргументи по подходящ начин, така че да спечели подкрепа;

 Разбира изискванията, очакванията и нуждите на вътрешните и външните заинтересовани лица.

 Иновации:

 Учи бързо, когато се сблъсква с нови ситуации;

 Може да действа различно в зависимост от обстоятелствата;

 Предлага полезни идеи, които са нови, по-добри или уникални.

 

4. Номинациите, трябва да съдържат името на колегата и кратко описание на неговия принос, съобразено с посочените критерии;

5. Жури в състав - ръководител отдел/дирекция, HR и независим представител на колектива ще разгледа всички номинации за съответния отдел и ще определи победителя за месеца, който ще бъде обявен след 5-то число на следващият месец;

6. Името на победителите ще бъде обявено пред всички, като те ще получат грамота и поощрителна награда, както и правото да се състезават за званието „Служител на годината", който ще се излъчи измежду победителите за съответните месеци.

 

 Ръководството на компанията изразява своята надежда, че с този вътрешен конкурс за излъчване на най-добрия от добрите ще стимулира нашите служители да  оценяват доброто,позитивното и толерантността.