Пасивен дом

Има много начини да направите дома си по-енергийно ефективен, но един от най-ефикасните е да го построите или модернизирате така, че да бъде пасивен. Пасивните домове са проектирани и построени с помощта на специални техники, които свеждат до минимум нуждата от отопление и охлаждане. Това води до значително намаляване на сметките за комунални услуги.

Пасивните жилища стават все по-популярни, тъй като хората търсят начини да намалят въглеродния си отпечатък и да спестят пари. Ако обмисляте изграждането или модернизирането на пасивен дом, трябва да имате предвид няколко неща.

Първо, пасивните къщи изискват високо ниво на изолация. Това означава, че стените, таванът и подовете трябва да са добре изолирани, за да се предотврати загубата на топлина. Второ, пасивните жилища трябва да са херметични т.е  да има минимални пропуски и течове в сградната обвивка. И накрая, пасивните домове трябва да имат подходяща вентилационна система. Тя гарантира, че свежият въздух циркулира в цялата къща.

Изграждането на пасивен дом може да бъде по-скъпо от изграждането на традиционна къща, но дългосрочните спестявания от сметките за комунални услуги могат да го превърнат в разумна инвестиция. Пасивният дом е жилище, в което ограждащите елементи на сградата са проектирани така, че да сведат до минимум топлинните загуби през зимата. Това може да бъде постигнато чрез използване на изолация. Пасивните жилища често се строят с помощта на устойчиви материали и различни строителни методи.

Пасивните домове са проектирани така, че да се възползват от слънчевата енергия за поддържане на комфортна температура в помещенията, без да е необходимо да се използват допълнителни системи за отопление или охлаждане. През зимата слънчевите лъчи навлизат през прозорците с южно изложение и се абсорбират от топлинната маса на сградата, която спомага за поддържане на топлината в помещенията. През лятото засенчването и естествената вентилация помагат за поддържане на прохладата в дома.

Пасивните жилища са енергийно ефективни и могат да намалят Вашите сметки с до 90%. Освен това те са удобни за живеене, със стабилна вътрешна температура и добро качество на въздуха в помещенията.

Пасивните домове разчитат на топлинната маса за регулиране на температурата. Затова материали като бетон или камък се използват за акумулиране на топлина през деня и отделянето ѝ през нощта. Това спомага за поддържане на комфортна температура в дома без необходимост от изкуствено отопление или охлаждане.

Пасивните жилища са изключително добре изолирани. Те задържат топлината вътре през зимата и навън през лятото. Правилната изолация е от ключово значение за енергийно ефективната работа на пасивния дом. Изискванията към прозорците на пасивните домове са доста по-различни от тези на стандартните жилища. Прозорците трябва да имат много нисък коефициент на топлопреминаване, за да задържат топлината вътре в къщата. Обикновено това се постига със специални покрития на прозорците или чрез използване на няколко слоя стъкло. Прозорците трябва да са добре уплътнени, за да се предотврати изтичането на въздух. Големите прозорци и покривните прозорци са често срещани в пасивните домове, тъй като те използват естествената слънчева светлина, за да отопляват дома. За да отговарят на изискванията за пасивното жилище, прозорците трябва да имат определен коефициент на топлопреминаване - 0.8 W/ m2K. Това може да се постигне с правилна конфигурация на стъклата, по-широк профил, PVC или термопластичен дистанционер. Като се гарантира, че прозорците отговарят на тези стандарти, в пасивните къщи може да се поддържа комфортна температура без прекомерни разходи за отопление или охлаждане.

Ако мислите да строите нов дом или да модернизирате съществуващ пасивните жилища са чудесен вариант, който трябва да обмислите. Важно е да работите с опитен архитект или строител, който може да ви помогне да проектирате и изградите високоефективен дом.