Защо е важен стъклопакета при избора на качествения прозорец?

Изборът на стъкла за прозорци и врати е от съществено значение, особено когато се отнася за подобряването на енергийната ефективност и шумоизолацията в дадено помещение. Стъклопакетът представлява над 80 % от площта на прозорците и влияе най-много върху изолационните характеристики  на прозореца- топлоизолация, шумоизолация, слънцезащита, светлопропускливост. Поради тази причина не трябва да се правят компромиси при неговия избор. Той е нещо далеч повече от два или повече листа стъкло, които са съединени с помощта на дистанционер и заливка от специални компоненти. Инвестициите в добър съклопакет, ще се възвърнат многократно за сравнително кратък период. За да е с добри технически  показатели един стъклопакет трябва да има две степени на уплътнение. Двубариерният стъклопакет се състои от дистанционерна рамка, напълнена с абсорбент , върху която двустранно се полага бутил, служещ като бариера против преминаване на водни пари /първа степен на уплътнение/. Втората бариера е външното уплътняване на пространството между стъклата  и дистанционера с полисулфид.

Най-новата технология  е изработка на стъклопакет с термопластичен дистанционер, който се позиционира като продукт с най-добрите линейни показатели на термична пропускливост , като гарантира  прeвъзходен комфорт в помещенията , отлична енергийна ефективност и изключително ниски емисии на CO2
Основни предимства на стъклопакет с TPS дистанционер:
1.Висока надеждност резултат от уникалния процес на непрекъснато затваряне на дистанционера ( липса на конектор-сглобка) .

2. Дистанционера се полага върху стъклото с висока температура, което помага за моменталното прилепване към стъклото и осигурява оптимална адхезия на пакета. Също така се получава много плътна и цялостна спойка със заливката . При този процес се избягват дефекти като човешка грешка при полагане на дистанцията (разминаване) и петна и прах попаднали върху рамката.
3.100% кантиране на всички стъкла

4.Възможност за изработка на стъклопакет с дебелина  80 мм с 4 стъкла.

Изборът на стъклопакет  до голяма степен се определя от нормите за енергийна ефективност. Минималното изискване в тази насока е поставянето на стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Определящи при избора са още географският район, предназначението на сградите , ориентация на сградата спрямо  слънцето  (изток,запад,север,юг). Особено важни за нашия климат са соларният контрол т.е. слънцезащитата. Затова употребата само на нискоемисионно стъкло не е достатъчна. То задържа топлината през зимата в помещението, но през лятото може да се стигне и до прегряване. За по-добър комфорт, Ролпласт предлага в своя асортимент  специално  високоенергийно стъкло (Planistar sun plus), което има комбинирани топлоизолационни и слънцезащитни функции. В зависимост от дебелината на стъклото, соларният фактор на това стъкло е 42-43%, а коеф. на топлопреминаване – 1,1 W/m²K. Това стъкло се монтира като външно,  с цел да се избегне прегряване на помещенията през лятото.

За жилищното строителство  е  препоръчително  поставяне на троен стъклопакет  и използването на  комбинация  от високоенергийно,обикновено стъкло и  нискоемисийно. В този случай соларният фактор пада под 40%, а коеф. на топлопреминаване достига 0,5 – 0,7 W/m²K в зависимост от дебелината на стъклопакета.

При строителството на търговски обекти, бизнес сгради или други обществени сгради остъкляването зависи от архитектурното решение за визията и възприятието на сградата. Обикновено се избират стъкла, отговарящи на условията за определена визия и функционалност. Тенденцията е да се използват все по-неутрални стъкла с ниска външна рефлекция и добри характеристики на топлопреминаване и слънцезащита. Обикновено се вграждат стъкла с висок коефициент на селективност, който представлява съотношението на светлопропускливостта към соларния фактор.

Друго изискване, касаещо остъкляването на покриви, е вътрешното стъкло задължително да е ламинирано, а външното – да е закалено или ламинирано. Това е от гледна точка на сигурност.Освен това при големи стъклени фасади и покривни остъклявания е добре да се използват самопочистващи се стъкла, които лесно се поддържат и не образуват конденз в студените утрини.